Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenPensioenuitkering na overlijden
Juridische helpdesk

Pensioenuitkering na overlijden

Maandag 26 april 2021

‘Elk pensioenfonds keert aan de achterblijvende partner een partnerpensioen uit’

Frank van der Aar

Als iemand na pensionering overlijdt, heeft de nabestaande soms recht op eenmalige uitkering van het pensioenfonds. Wanneer hebt u recht op deze uitkering en hoe zorgt u ervoor dat u die ontvangt? Frank van der Aar, gepensioneerd pensioenspecialist, legt uit hoe het zit.

 width=

Het echtpaar De Winter (72 en 70) is nog fit. Meneer De Winter denkt er toch wel eens over na wat de financiële gevolgen voor zijn echtgenote zullen zijn als hij komt te overlijden. Waar heeft zij dan precies recht op?

Ander partnerpensioen

‘Wat de echtgenote van meneer De Winter na zijn overlijden ontvangt, hangt af van het pensioenfonds waarbij hij is aangesloten’, legt Frank van der Aar uit. ‘Elk pensioenfonds keert aan de achterblijvende partner een partnerpensioen uit. Er moet dan wel sprake zijn geweest van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap óf degene die het pensioen opbouwt, moet zelf voor zijn overlijden aan het fonds hebben doorgegeven wie zijn partner is.’

Slotuitkering

Naast dit partnerpensioen kennen sommige fondsen ook een ‘overlijdensuitkering ineens’, ook wel ‘slotuitkering’ genoemd. Van der Aar: ‘Dit is een eenmalige uitkering, vaak van twee of drie keer het maandelijkse bedrag van het aanvullend ouderdomspensioen. Het bedrag dat de gepensioneerde maandelijkse bruto ontving, ontvangt de nabestaande netto, vermenigvuldigd met twee of drie. Onder meer PFZW en ABP kennen zo’n uitkering toe, maar bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de metaalsector niet.’

Navraag over pensioenuitkering

Wie dus wil weten of de achterblijvende partner recht heeft op zo’n uitkering, kan dit bij het eigen pensioenfonds navragen. De uitkering is in principe bedoeld voor kosten rond het overlijden en moet binnen een jaar na het overlijden worden aangevraagd. ‘Sommige fondsen kennen de uitkering automatisch toe, als ze vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie geïnformeerd worden over het overlijden. Bij andere fondsen moet de nabestaande de uitkering zelf aanvragen’, vertelt Van der Aar.

Pensioenuitkering aan andere naaste

Als de overledene geen partner of kinderen had, bieden sommige pensioenfondsen de mogelijkheid om de slotuitkering uit te keren aan een andere naaste. Deze naaste moet de uitkering zelf aanvragen en daarbij wel kunnen aantonen dat hij of zij kosten heeft gemaakt rondom het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Of een pensioenfonds deze regeling biedt, kunt u bij het fonds zelf navragen. Partners uit eerdere relaties komen niet in aanmerking voor de slotuitkering.

KBO-Brabant heeft haar eigen juridische helpdesk. Klik hier voor meer informatie.