Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenSamen voor een eerlijk pensioen
Eerlijk pensioen

Samen voor een eerlijk pensioen

Maandag 22 maart 2021

Teken de petitie voor een eerlijk pensioen

Al twaalf jaar worden pensioenen niet geïndexeerd. Daardoor neemt uw koopkracht af. KBO-Brabant zet zich samen met zes andere organisaties in voor een eerlijk pensioen op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

 width=

De initiatiefnemers van samenvooreeneerlijkpensioen.nl leggen graag aan u uit wat ze daar precies mee beogen en hopen dat ook u de petitie tekent.

KBO-Brabant

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, met 125.000 leden een van de grootste seniorenverenigingen van Nederland: ‘Met dit initiatief willen we samen een statement maken. Er is een grote groep mensen die netjes een pensioen heeft opgebouwd, maar die nu steeds verder achteruit holt. Ik hoor dat ook van onze leden. Een simpel rekenvoorbeeld. Een gemiddeld aanvullend pensioen in Nederland is ongeveer 700 euro bruto per maand. Dat is in veel gevallen de afgelopen twaalf jaar niet geïndexeerd, dus niet omhoog gegaan, terwijl alles wel duurder werd. Mensen zijn er daardoor gemiddeld zo’n 140 euro bruto per maand op achteruit gegaan. Dat kun je toch niet uitleggen? Natuurlijk, hier zit een heel ingewikkeld technisch verhaal achter, maar dat doet niet ter zake. Werknemers die premie betalen en gepensioneerden die premie betaald hebben gaan er jaarlijks op achteruit. Terwijl de rendementen bij de fondsen zelf hoog zijn. Dat is onrechtvaardig en dat moet in Den Haag worden rechtgezet. Met deze beweging willen we dat voor elkaar krijgen en iedereen kan meedoen. Laat je stem dus horen en zet je handtekening voor een eerlijk pensioen.’

ConsumentenClaim

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, de grootste massaclaimspecialist van Nederland die onder meer vele duizenden Nederlanders hielp met hun woekerpollsclaim: ‘Ik hoop dat mensen zich door dit initiatief bewust worden van de schade die ze eigenlijk lijden. Niet alleen gepensioneerden, maar nadrukkelijk ook mensen die nu nog werken. De volgende stap is dat de politiek dit gaat oplossen. Met alle initiatiefnemers samen hebben we een achterban van meer dan een half miljoen mensen. Onze ervaring met woekerpolisclaims kunnen we ook hier goed gebruiken. Het belangrijkste vinden wij dat de indexatie wordt hersteld en dat de pensioenfondsen herstelbetalingen gaan doen. Daarnaast vinden we dat fondsen hun bizar hoge uitvoeringskosten naar beneden moeten brengen. Via de politiek en de media willen we dit voor elkaar krijgen.’

Woekerpolis

Ap Flipse, voorzitter van de vereniging Woekerpolis, de grootste claimorganisatie op het gebied van woekerpolissen: ‘Ik ageer al ruim twintig jaar tegen woekerpolissen. Sinds een halfjaar verdiep ik me ook in pensioenen. Vanuit onze achterban kregen we er steeds meer vragen over, maar ik merkte ook bij mijn moeder dat er iets niet klopte. Ik regelde haar financiën en ik zag haar kosten voor levensonderhoud toenemen terwijl haar pensioen gelijk bleef. De afgelopen maanden viel ik van de ene in de andere verbazing. Er is een groot maatschappelijk probleem. Met dit gezamenlijke platform kunnen we massa creëren en druk uitoefenen op politiek, pensioensector en toezichthouders. En voor de duidelijkheid: deze strijd gaat niet ten koste van jongeren. Integendeel. Wat er nu gebeurt raakt negen miljoen mensen: werkenden én gepensioneerden.’

Woekerpolisproces

Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Woekerpolisproces, die zich inzet voor schadevergoedingen voor iedereen met een woekerpolis: ‘Een eerlijk pensioen betekent ook dat er meer zuiverheid en transparantie komt. Ik vind dat mensen het recht hebben te weten welke kosten ze maken bij het opbouwen van hun pensioen. Dan pas kunnen ze ook zelf keuzes maken. Nu blijkt dat mensen die meer dan veertig jaar hebben gewerkt meer geld ín hun pensioen hebben gestopt dan ze eruit halen. Hun kosten zijn vaak tussen de 1 en 3 procent van de totale waarde van hun pensioen. Elk jaar weer. In plaats van tussen de 1 en 3 procent van de premie, wat de meeste mensen denken. We kunnen dit niet in een klap veranderen. De meeste mensen begrijpen weinig van dit dossier. Onze eerste taak is dus de geesten rijp maken. We moeten in Den Haag en in de media duidelijk maken wat er precies aan de hand is. We willen mensen wakker schudden.’

Pensioenbehoud

Erik Daae, voorzitter van de stichting Pensioenbehoud, die al sinds 2010 strijdt voor indexatie van pensioenen en het voorkomen van pensioenkortingen zoals in 2013 en 2014: ‘Ik vind het een ramp dat ons pensioenstelsel zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dat dit is gebeurd is een uitvloeisel van de individualisering en privatisering. Alles moest aan de markt worden overgelaten. Nu is er een hele industrie rondom pensioenen ontstaan, waarin ontzettend veel geld wordt verdiend. Ook bij de fondsen zelf staat geld centraal. Er wordt vergeten waar het voor bedoeld is: voor de mensen en hun zorgeloze oude dag. Het grootste gevecht moeten we nog voeren: de politiek ervan overtuigen dat we samen terug moeten naar het oude, collectieve en solidaire stelsel, en dat er inhaalindexaties nodig zijn. Het politieke dogma van het individualisme moeten we doorbreken. Dat kan alleen door ons samen sterk te maken. Ik hoop dat we straks met 100.000 handtekeningen naar Den Haag kunnen gaan.’ 

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Willem Schuddeboom, voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, die de belangen behartigt van huidige en toekomstige gepensioneerden: ‘Wij vinden dat iedereen die economisch actief is een goed pensioen moet kunnen opbouwen. In de ruim honderd jaar dat we bestaan, hebben we veel diepgravende kennis over pensioenen opgebouwd. Ook beschikken we over een groot netwerk in de pensioensector. We voeren rechtszaken en communiceren veel met fondsen. Met deze actie kunnen we in korte tijd een veel breder publiek bereiken. Met dan aan de ervaringen van de partijen die zich bezighouden met woekerpolissen. Eigenlijk hoeft er maar weinig te veranderen om dat eerlijke pensioenstelsel voor elkaar te krijgen. De wettelijke rekenmethode die pas in 2007 is ingevoerd moet worden vervangen door de afgesproken EU-rekenmethode. Deze laatste is overigens gelijk aan de oude rekenmethode zoals die gold vanaf 1954 tot en met 2006. Dan krijgen de deelnemers die gedwongen deelnemen in de pensioenfondsen eerlijk wat hen eerder is beloofd. Wij zin pas tevreden als dit onrecht hersteld wordt.’

Red het pensioenstelsel

Jan Ilsink, voorzitter van het landelijk actiecomité Red het pensioenstelsel, een initiatief van FNV-kaderleden die zeer verontrust zijn over het pensioenbeleid van FNV: ‘Pensioen is een arbeidsvoorwaarde: als mensen werken wordt een deel van de loonruimte in een collectief fonds gestort voor uitbetaling van het (aanvullend) pensioen later. Als het nu over het pensioen gaat, gaat het bijna nooit over die arbeidsvoorwaarde; het gaat dan over de spelregels van de financiële sector, vertolkt door het kabinet en De Nederlandsche Bank. Pensioen is iets bureaucratisch geworden en daar willen wij met dit initiatief verandering in brengen. Er is in de afgelopen jaren genoeg geld gespaard en dat spaarbedrag is gegroeid door goed beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Wij strijden dus als actiecomité voor uitbetaling van ons eigen gespaarde, uitgestelde loon, en voor de terugkeer naar een eerlijk, solidair en collectief pensioenstelsel.’

Op www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl kunt u de petitie ondertekenen. De initiatiefnemers hopen tienduizenden handtekeningen op te halen bij gepensioneerden én werkenden om daarmee de politiek wakker te schudden. Laat de website dus vooral ook zien aan uw kinderen! Op de website leggen de initiatiefnemers verder uit wat er eerlijker kan. En u vindt er een rekenhulp, waarmee u kunt uitrekenen wat uw financiële schade is door de pensioenaanpassingen van de afgelopen jaren. Ook is er een test waarmee u uw pensioenkennis kunt testen. Die is niet eenvoudig; schrijver dezes had maar vier van de tien vragen goed. 

Meer lezen over pensioenen? Dat kan onder meer hier.