Ga door naar hoofdcontent
Korte berichtenTip: start een filmgroep

Tip: start een filmgroep

Vrijdag 26 mei 2023

We ontvingen een leuk bericht van Belangenvereniging Ouderen Zevenaar (KBO Zevenaar).

‘Begin dit jaar hebben we in onze nieuws­brief de oproep gedaan: “Wilt u graag naar de film, maar liever niet alleen?”. Dit bleek een schot in de roos want inmiddels hebben zich al 22 geïnteresseerde leden aangemeld voor deze Filmgroep BOZ. Een keer per maand wordt gekozen voor een film in het Filmhuis Zevenaar en de geïnteresseerde leden worden ofwel via e-mail of telefo­nisch hierover geïnformeerd. De keuze is aan deze leden of zij mee willen naar deze film of niet, zodat elke keer een groep in wisselende samenstelling een film bezoekt. Men komt op eigen gelegenheid naar het Filmhuis. Het benodigde aantal kaarten wordt van tevoren gereserveerd en iedereen betaalt het eigen toegangskaartje. Het Film­huis heeft overdag op maandag en dinsdag voor iedereen de prijs gereduceerd naar € 7,50 per persoon, inclusief een pauzedrank­je. De groep komt een half uur van tevoren bij elkaar en in de pauze wordt ook geza­menlijk aan een grote ronde tafel een con­sumptie genuttigd. De Filmgroep BOZ heeft tot nu toe driemaal een film bezocht eniedereen is erg enthousiast. Misschien een leuke tip voor andere Afdelingen?’